Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Emotieregulatie bij kinderen: begrijpen – versterken!

vrijdag 29 november 2024, Soesterberg

Emoties kunnen overweldigend zijn. Al bij jonge kinderen is zichtbaar dat vele moeite hebben met het reguleren ervan. Sommige reageren agressief, terwijl andere vastlopen in hun gevoel en gaan piekeren. Weer andere kinderen ervaren angst voor hun gevoelens en proberen deze te vermijden, door ze op te kroppen of te compenseren met bijvoorbeeld overmatig eten of gamen. Om te voorkomen dat dit de ontwikkeling van het kind schaadt of leidt tot hardnekkige mentale problemen, is zo vroeg mogelijke signalering en begeleiding van groot belang. Hoe kunt u als professional in de JGZ de signalen vroegtijdig herkennen en wat kunt u als Jeugd GGZ betekenen voor deze kinderen? En wanneer is de emotieregulatie nu echt verstoord?

Laura Wante, Caroline Braet, Eva Van Malderen en Elisa Boelens zijn met de Gentse onderzoeksgroep Klinische Ontwikkelingspsychologie al jaren bezig met dit thema. De grondig herziene editie van hun boek ‘Emotieregulatie’ vormt de basis voor dit symposium. We bespreken eerst hoe we emoties kunnen begrijpen, versterken en goed kunnen reguleren. U hoort hoe emotieregulatie vaak transdiagnostisch de kern vormt van vele vormen van probleemgedrag, en wat maakt dat emotieregulatie goed of maladaptief is. Vervolgens focussen we op specifieke kenmerken van emotieregulatie in verschillende leeftijdsfasen, van baby tot adolescent. Martine Boomsma verduidelijkt de ontwikkeling van emotieregulatie vanuit de jonge jaren. Om emotieregulatie verder goed te kunnen begrijpen, moeten we ook de rol van ouders en leerkrachten bestuderen. Zij zijn immers een voorbeeld voor het kind en hebben een belangrijke taak als co-regulator.

In de middag vertalen we deze inzichten naar de praktijk in drie verschillende workshops. In de eerste workshop krijgt u voorbeelden en handvatten voor emotieregulatie bij het jonge kind. De tweede workshop behandelt ‘emotiecoaching’: hoe leer je ouders de emotieregulatie van hun kinderen te verbeteren. De derde workshop bespreekt een wetenschappelijk onderbouwde emotieregulatietraining voor jongeren in de vorm van een preventieprogramma alsmede een behandelprogramma. De vierde workshop is een interactieve sessie over de begeleidende online emotieregulatietraining E-TRAIN voor adolescenten met depressie- en angstklachten.

Een dag waar nieuwe inzichten en kennis worden besproken en u oefent met de meest actuele trainingen en hulpmiddelen. Het complete programma volgt binnenkort, inschrijven is al mogelijk.

Datum vrijdag 29 november 2024
Locatie Kontakt der Kontinenten
Plaats Soesterberg

Accreditatie

Toegekend door NVK (6 punten), ABSG, Kwaliteitsregister V&V (5 punten) en SKJ (5,5 pnt/Jeugd); aangevraagd bij NIP K&J/NVO, NVP; bij voldoende belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 269

Doelgroep

K&J/klinisch/GZ/school/psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, kinderartsen, jeugdartsen en artsen M+G, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinsbegeleiders; ook interessant voor: psychiaters, POH-GGZ en Jeugd, verpleegkundig specialisten

Emotieregulatie bij kinderen: begrijpen – versterken!

vrijdag 29 november 2024, Soesterberg