Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Leven en werken met een episodische aandoening

vrijdag 27 september 2024, Ede

Thematische Bijblijfsessie

De thematische Bijblijfsessie staat dit jaar in het teken van het concept ‘Episodic disability’. Mede door betere behandeling kennen steeds meer aandoeningen geen patroon van blijvende, stabiele klachten, maar van klachten die in de tijd fluctueren. Daarmee gepaard gaande beperkingen zijn dan ook als dynamisch te karakteriseren. De advisering en beoordeling van deze werknemers (en hun werkgevers) met een ‘wisselende belastbaarheid’ is een bijzondere uitdaging. Reden genoeg om speciale aandacht te besteden aan de actuele ontwikkelingen bij een aantal van deze aandoeningen.

We beginnen de dag met het Post Acuut Infectieus Syndroom (PAIS), de chronische klachten die kunnen ontstaan na een acute infectie en waaraan waarschijnlijk eenzelfde mechanisme ten grondslag ligt. (Voormalig) kinderarts Margot Boeve vertelt over haar eigen ervaring met post-COVID en over de actuele stand van zaken in onderzoek naar oorzaak en behandeling. Vervolgens bespreekt neuroloog Hans Carpay wat er anders en beter kan in de aanpak van migraine, een groot deel van de 2 miljoen Nederlanders met migraine wordt namelijk nog altijd niet juist behandeld. 

Ook reumatische aandoeningen treffen ruim 2 miljoen Nederlanders, vaak met een grillig patroon waarin perioden van rustig ziektebeloop en invaliderende exacerbaties elkaar afwisselen. Reumatoloog Koen Vos geeft een update over de meest voorkomende reumatologische diagnosen. Hoewel de unipolaire depressie veelal gezien wordt als een episodische aandoening, lopen recidiefpercentages in 5-10 jaar op tot 80% en blijkt bij volgende recidieven een steeds groter deel van de patiënten niet (geheel) meer te herstellen. Depressie blijft dan ook een van de belangrijkste ziekten die tot een WIA-uitkering leiden en
voert in de Westerse wereld de ranglijst van aandoeningen met hoogste maatschappelijke kosten (DALYs) aan. Psychiater Eric Ruhé legt uit wat de herziene Multidisciplinaire Richtlijn Depressie hieraan probeert te doen. Tot slot deelt MDL-arts prof.dr. Gerd Bouma de meest actuele kennis over Inflammatory Bowel Diseases zoals ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Zoals elk jaar is er ruim gelegenheid voor het stellen van uw vragen en het inbrengen van voorbeelden en ervaringen uit uw dagelijkse praktijk. Wederom een dag vol essentiële informatie dus, we ontmoeten u graag (weer) op 27 september! 

Datum vrijdag 27 september 2024
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door ABSG (5 punten); aanvraag in behandeling bij Kwaliteitsregister V&V

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 365

Doelgroep

Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen; ook interessant voor sociaal-medisch verpleegkundigen en praktijkondersteuners BA

Leven en werken met een episodische aandoening

vrijdag 27 september 2024, Ede