GGZ en Welzijn - Symposium

Terug naar agenda

Bijblijfsessie GGZ

donderdag 23 mei 2024, Ede

Deze bijeenkomst wordt verplaatst, nadere info volgt

Omgaan met de uitdagingen van deze tijd

De geestelijke gezondheidszorg is een dynamisch vakgebied, waarin u dagelijks met zeer uiteenlopende problematiek en hulpvragen wordt geconfronteerd. Het is daarom belangrijk om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen en specialistische thema’s. Ontmoet op de eerste ‘Bijblijfsessie GGZ’ deskundigen die u meenemen in de wereld van hun vak- en kennisgebied. Hierbij staat centraal hoe deze aanvullende kennis direct toepasbaar is in uw dagelijkse praktijk. Waar moet u op letten, wat kunt u betekenen, en hoe gaat u om met veranderingen in de GGZ? In samenspraak met u hebben we een aantal relevante thema’s geselecteerd. De dag staat in het teken van één doel: het bieden van optimale zorg aan uw cliënten!

Net als de problematiek en hulpvragen in uw spreekkamer zijn de onderwerpen in het programma zeer divers, van omgang met rouw en verlies tot psychologie in de virtuele wereld. We bespreken uw rol in de afbouw van antidepressiva en wat u kunt betekenen voor mensen met afwijkende eetgewoontes. Verder wordt onder de aandacht gebracht dat zwakbegaafdheid en licht verstandelijke beperkingen vaker voorkomen in de GGZ dan doorgaans wordt erkend. Wat maakt het lastig om deze, meestal onzichtbare, beperkingen te herkennen en hoe gaat u er vervolgens mee om? Ook krijgt u handvatten hoe een behandeling van een depressie of angststoornis te laten slagen bij een patiënt met narcistische trekken. We sluiten de dag af met een lezing over de generatie ‘late millennials’. Hoe kun je advies en informatie zo vormgeven dat het aansluit bij hun belevingswereld?

Datum donderdag 23 mei 2024
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NIP (6 punten), FGzPt, LV POH-GGZ, Kwaliteitsregister V&V, NVvPO (5 punten); bij voldoende belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 269

Doelgroep

(GZ-)psychologen, POH-GGZ en SPV; andere belangstellenden van harte welkom

Deze bijeenkomst wordt verplaatst, nadere info volgt

Bijblijfsessie GGZ

donderdag 23 mei 2024, Ede