Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar agenda

Overspanning, burn-out, depressie

donderdag 8 februari 2024, Zeist

Het spectrum van stress-gerelateerde klachten. Wat doet stress met mensen en wat betekent dit voor uw dagelijkse praktijk?

Stress is een normaal fenomeen dat veroorzaakt wordt door allerlei levensomstandigheden. Een zekere mate van stress helpt zelfs om goed en alert te presteren. Maar de een kan er beter tegen dan de ander en uiteraard kunnen aard, duur en intensiteit van stress enorm variëren. Soms wordt het teveel. Men krijgt klachten, raakt overbelast, uitgeput, overspannen of krijgt een burn-out. Dit kan zijn door de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen of verband houden met een gevoeligheid bij het individu. Stress is geen ziekte maar men kan zich wel ziek gaan voelen en op den duur ook echt ziek worden. Tijdig signaleren en ingrijpen zijn van groot belang om erger te voorkomen.

In uw werk komt u dagelijks mensen tegen waarbij mogelijk sprake is van de gevolgen van stress. Wat gebeurt er onder invloed van stress? Wanneer escaleert het? Welke stress-gerelateerde stoornissen zijn er volgens de DSM-5? Wat zijn de symptomen? Waar zitten overlap en verschil met depressie? Waarom zijn sommige mensen gevoeliger voor stress dan anderen, welke persoonlijkheden en omstandigheden maken extra kwetsbaar? Wat zijn de effecten van (online) thuiswerken, waarom hebben sommigen hier meer last van dan anderen en wat kunnen we hen bieden? Hoe hou je vanuit huis contact met collega’s en bewaar je teamspirit en de werk-privé balans? Is burn-out nu eigenlijk wel of geen ziekte? Hoe zit het met de aanpassingsstoornis? Wat zijn bruikbare interventies? Wanneer moet verwezen worden naar 1e of 2e lijns GGZ? Wanneer en op welke manier kan iemand met een stress-gerelateerde stoornis het beste re-integreren?

Witte Hoogendijk praat u bij over al deze aspecten en geeft praktische voorbeelden. Er is ruim gelegenheid uw eigen casuïstiek in te brengen en van gedachten te wisselen over de invloed van dergelijke klachten op het contact dat u heeft met deze mensen. Hoe werkt bijvoorbeeld het nemen van beslissingen en hoe ver gaat uw zorgplicht?

De cursus begint om 09.30 uur en eindigt rond 16.30 uur

Docent
Prof.dr. Witte Hoogendijk, afdelingshoofd en kernhoogleraar Psychiatrie, Erasmus MC, Rotterdam; lid van de ZonMw commissie Goed gebruik geneesmiddelen

Datum donderdag 8 februari 2024
Locatie Woudschoten
Plaats Zeist

Accreditatie

Toegekend door ABSG en Kwaliteitsregister V&V (5 pnt), NOvA (5 PO-pnt) en MfN (5 PE-pnt/cat. 2)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 595

Doelgroep

Verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, advocaten, mediators, rechters en hun juridische ondersteuning, (sociaal medisch en arbo-)verpleegkundigen en andere belangstellenden

Overspanning, burn-out, depressie

donderdag 8 februari 2024, Zeist