Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Somatische zorg onder dwang

donderdag 20 juni 2024, Zeist

Extra datum ivm grote belangstelling

“Dokter, ik wil geen behandeling” 
Wat als de patiënt behandeling weigert?

Wanneer patiënten in het ziekenhuis of in de thuissituatie somatische zorg of behandeling weigeren, stelt dit zorgprofessionals voor een ingewikkeld dilemma: moeten we het recht op zelfbeschikking respecteren of de patiënt beschermen tegen een onverstandige keuze? De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) bieden mogelijkheden om in bepaalde gevallen somatische zorg onder dwang te verlenen, om daarmee ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen. Deze regelingen worden in de praktijk echter niet altijd goed geïnterpreteerd en benut. Het risico bestaat dat daardoor aan kwetsbare patiënten noodzakelijke zorg ten onrechte wordt onthouden.

In deze cursus besteden we daarom aandacht aan de dilemma’s op het gebied van onvrijwillige somatische zorg. Na een overzicht van de huidige wettelijke regelingen en de inmiddels beschikbare jurisprudentie, gaan we uitgebreid in op de praktijk. Welke afwegingen spelen een rol bij de afweging om wel of geen somatische zorg onder dwang te verlenen? Hoe gaat het nu in de praktijk? Hoe zou het beter kunnen? Hoe zouden we in de uitvoering van onvrijwillige zorg op grond van de Wvggz en de Wzd beter kunnen samenwerken? En wat is ervoor nodig om dit te organiseren? We doen dat aan de hand van de resultaten van het Verdiepingsonderzoek en casuïstiek uit de praktijk.

U leert in één dag wat voor u in de praktijk van belang is! We bespreken o.a.:

  • Wanneer staat het recht op zelfbeschikking voorop, en wanneer het beschermingsbeginsel?
  • Welke rol speelt wils(on)bekwaamheid hierin?
  • Wanneer is welke wet van toepassing?
  • Welke mogelijkheden bieden de Wgbo, de Wvggz en de Wzd?
  • Hoe kan somatische verplichte of onvrijwillige zorg worden uitgevoerd?
  • Hoe kan dat in het ziekenhuis en hoe in de huisartsenpraktijk?
  • Hoe kunnen we hierin beter samenwerken?

Aanvang 10.00 uur (registratie en ontvangst vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur

Docent
Mr. dr. Emke Plomp, psychiater en gezondheidsjurist / juridisch adviseur, PSYCHOLEX; hoofdonderzoeker Verdiepingsonderzoek evaluatie Wvggz, Amsterdam UMC

Datum donderdag 20 juni 2024
Locatie Woudschoten
Plaats Zeist

Accreditatie

Toegekend door NVvP en ABC1 (Verenso) (5 punten); bij voldoende belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 515

Doelgroep

Geneesheer-directeuren, psychiaters, SO’s, verpleegkundig specialisten, Wzd-functionarissen, klinisch geriaters, artsen VG, internisten, kinderartsen, SEH-artsen, andere medisch specialisten, huisartsen en anderen die zich met de Wgbo, Wvggz en Wzd bezighouden

Extra datum ivm grote belangstelling

Somatische zorg onder dwang

donderdag 20 juni 2024, Zeist