Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar selectie

Onzichtbaar partnergeweld: Intieme terreur

woensdag 22 mei 2024, Zeist

Update: de dag wordt geopend door Huri Sahin, burgemeester van Rijswijk. Zij roept vrouwen in de gemeente die zich onveilig voelen op om haar rechtstreeks te mailen voor hulp.

Herkennen van signalen en handvatten om te kunnen handelen!

“Hij bepaalde wat we aten, wat we deden en met wie we omgingen. Ik was ervan overtuigd dat ik het niet zou overleven als ik weg zou gaan.”

Het vroegtijdig herkennen van intieme terreur is van groot belang voor slachtoffers (en hun kinderen). Deze ernstige vorm van partnergeweld leidt tot een leven in angst, kent een hoog risico op psychische en fysieke schade en heeft niet zelden een fatale afloop. Intieme terreur kenmerkt zich door controle en dwang en het isoleren, vernederen en intimideren van de partner, waarbij ook fysiek en seksueel geweld aan de orde kunnen zijn. Ook op eventuele kinderen in het gezin is de impact vaak groot, ze worden geconditioneerd om bepaald gedrag te laten zien. Bovendien is er een stevige link met ouderverstoting en contactverlies. 

Intieme terreur begint vaak subtiel en heeft een sluipend verloop. Veelal gaat het om op zichzelf kleine gedragingen die alleen in samenhang bedreigend worden. Vaak worden signalen niet goed (h)erkend en opgevolgd. Achteraf geven slachtoffers aan dat er mensen in hun omgeving het gezien moeten hebben, maar  waarschijnlijk bang waren om zich ermee te bemoeien. Ook in uw (zorg)contacten komt u ongetwijfeld mensen tegen waar intieme terreur in meer of mindere mate speelt, maar onopgemerkt blijft.

Hoogste tijd voor een dag waar u alles hoort over intieme terreur: wat is het, hoe kan het zich ontwikkelen, wat zijn de signalen en rode vlaggen en hoe kunt u er mee omgaan? Vroegtijdig veilig ingrijpen is immers de eerste stap naar een betere leefsituatie voor alle betrokkenen, slachtoffer, kinderen én pleger. Twee experts bespreken deze ingewikkelde materie en delen hun kennis en expertise. Een unieke scholing over dit actuele en belangrijke thema voor iedereen die signalen van intieme terreur beter wil gaan zien.

Docenten
Mr. Jolande ter Avest, advocaat en mediator, Avest advocaten
Dr.mr. Katinka D. Lünnemann, senior onderzoeker Verweij-Jonker Instituut

Datum woensdag 22 mei 2024
Locatie Figi
Plaats Zeist

Accreditatie

Toegekend door ABSG (5 pnt), MfN (5 PE-pnt/cat 2), NOvA (5 pnt) en SKJ (5 pnt/ cat. Jeugd); bij voldoende belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 299

Doelgroep

Familierechtadvocaten, jeugdbeschermers, mediators, raadsmedewerkers, rechters, wijk- en buurtteams, jeugdartsen, artsen M&G, jeugdverpleegkundigen, (systeem)therapeuten en voor iedereen betrokken bij dit onderwerp

Update: de dag wordt geopend door Huri Sahin, burgemeester van Rijswijk. Zij roept vrouwen in de gemeente die zich onveilig voelen op om haar rechtstreeks te mailen voor hulp.

Onzichtbaar partnergeweld: Intieme terreur

woensdag 22 mei 2024, Zeist