Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Toepassing van verplichte zorg bij kinderen en jongeren

donderdag 30 mei 2024, Driebergen

De toepassing van verplichte zorg bij kinderen en jongeren brengt extra dilemma’s mee. Niet alleen gelden aanvullende zorgvuldigheidseisen en moet er meer rekening worden gehouden met de mogelijk nadelige effecten van verplichte zorg op de lange termijn. Ook is het onderscheid tussen verplichte zorg en drang soms lastiger te bepalen en is er regelmatig sprake van een samenloop tussen de Wet verplichte ggz en andere wetten (Wgbo, Jeugdwet en Wet zorg en dwang). 

In deze nascholing besteden we daarom specifiek aandacht aan toepassing van de Wvggz in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In het bijzonder bespreken we hoe invulling moet worden gegeven aan de aanvullende zorgvuldigheidseisen, aan het verzetscriterium bij kinderen en jeugdigen en aan de samenwerking met familie en naasten. Daarnaast gaan we nader in op vragen die spelen bij de behandeling van eetstoornissen, zoals: Wanneer is de Wgbo van toepassing en wanneer de Wvggz? Hoe kan daarbij zo goed mogelijk worden samengewerkt tussen kinderartsen, huisartsen en kinder- en jeugdpsychiaters?

Ten slotte staan we specifiek stil bij de verhouding tussen de Wvggz en de Jeugdwet. Wanneer is toepassing van de Wvggz meer passend en wanneer gesloten jeugdzorg? Hoe zit het met overplaatsingen? En hoe kan door een betere samenwerking het aantal gesloten plaatsingen worden verminderd? Presentaties over het wettelijk kader en relevante jurisprudentie worden afgewisseld en geïllustreerd met de bespreking van casuïstiek en vignetten uit de praktijk. Aan de orde komen onderwerpen zoals:

  • Aanvullende zorgvuldigheidseisen en rekening houden met effecten op lange termijn
  • Onderscheid tussen verplichte zorg en drang
  • Vertegenwoordiging bij minderjarigen
  • Samenwerken met familie en naasten
  • Samenloop tussen Wvggz-Wgbo, Wvggz-Jeugdwet en Wvggz-Wzd

Aanvang 10.00 uur (registratie en ontvangst vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur

Docenten
Drs. Maarten van Grevenstein, kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur bij Karakter
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater en gezondheidsjurist/juridisch adviseur, PSYCHOLEX; hoofdonderzoeker Verdiepingsonderzoek evaluatie Wvggz, Amsterdam UMC

Datum donderdag 30 mei 2024
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Toegekend door NVvP en NVK (5 punten) en NIP (K&J/NVO) (herregistratie 5,5 punt, opleiding 2,5 punt); bij voldoende belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 515

Doelgroep

Geneesheer-directeuren, (kinder- en jeugd)-psychiaters (i.o.), verpleegkundig specialisten GGZ, klinisch en GZ-psychologen, orthopedagogengeneralist, kinderartsen, huisartsen, medewerkers bureau geneesheer-directeur en de Wvggz-administratie en anderen die zich met de toepassing van de Wvggz in de praktijk bezighouden

Toepassing van verplichte zorg bij kinderen en jongeren

donderdag 30 mei 2024, Driebergen