Medisch specialismen - Cursus

Terug naar agenda

Samenwerken met naasten in de GGZ

donderdag 14 november 2024, Zeist

Achtergrond, uitdagingen, mogelijkheden, beroepsgeheim en triadische gespreksvoering

Veel GGZ-professionals zien een duidelijke meerwaarde van samenwerken met naasten bij de behandeling van cliënten in de GGZ. Volgens de Zorgstandaard Naasten is triadisch werken tegenwoordig zelfs de norm, in elk geval voor cliënten met ernstige psychische problematiek. Er bestaan inmiddels allerlei manieren om de trialoog te bevorderen, zoals resourcegroepen en open dialogue. Desondanks gebeurt dit minder vaak dan wij zouden willen. Samenwerken met naasten brengt namelijk ook uitdagingen mee, zowel in termen van gespreksvoering als wat betreft de juridische mogelijkheden.

In deze cursus gaan we hier uitgebreid nader op in. Hoe doe je dat eigenlijk, een gesprek voeren met de cliënt en zijn naasten? Wat is het verschil tussen een vertegenwoordiger en een naaste? Wat als een naaste ‘moeilijk doet’? Wat hebben naasten nodig om samen te kunnen werken? Wat kunnen we hen wel en niet vragen? Hoe kunnen we hen het beste ondersteunen? Maar ook: hoe zit het met het medisch beroepsgeheim? Welke mogelijkheden zijn er om naasten te betrekken als cliënten daar geen toestemming voor geven? Hoe kan een schriftelijke wilsverklaring hierbij helpen? In hoeverre maakt het nog verschil of sprake is van vrijwillige of verplichte zorg?

Aan de orde komen onder andere:

  • Triadische gespreksvoering
  • Wat hebben naasten nodig om samen te werken?
  • Medisch beroepsgeheim
  • Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging
  • Samenwerken met naasten binnen de Wvggz 

In de bespreking van het wettelijk kader worden de resultaten van het Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz (ZonMw, 2024) meegenomen. Om voldoende ruimte te bieden voor discussie en vragen, is de groepsgrootte beperkt.

Aanvang 10.00 uur (registratie vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater, PsychoCura; gezondheidsjurist/juridisch adviseur, PSYCHOLEX; hoofdonderzoeker Verdiepingsonderzoek evaluatie Wvggz, Amsterdam UMC
Gastspreker met (ervarings)kennis vanuit het naastenperspectief

Datum donderdag 14 november 2024
Locatie Woudschoten
Plaats Zeist

Accreditatie

Aangevraagd bij NVvP; bij voldoende belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen, neem hiervoor contact op met SCEM

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 515

Doelgroep

Geneesheer-directeuren, psychiaters, klinisch en GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, systeemtherapeuten en psychiatrisch verpleegkundigen; andere belangstellenden van harte welkom

Samenwerken met naasten in de GGZ

donderdag 14 november 2024, Zeist