GGZ en Welzijn - Symposium

Terug naar agenda

Patiënten met een laag IQ: een blinde vlek?!

woensdag 6 november 2024, Amersfoort

Wat u kunt met LVB en ZB in de GGZ

Wist u dat…

  • 2,6 miljoen mensen in Nederland zwakbegaafd of licht verstandelijk beperkt zijn?
  • bijna de helft van de patiënten in de GGZ op LVB-niveau functioneert?
  • LVB vijftien keer meer voorkomt dan bekend of geregistreerd is bij GGZ-organisaties?
  • de kans op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis 3-4 keer zo hoog is voor deze mensen?
  • deze patiënten vooral behoefte hebben aan een aangepaste vorm van communicatie en bejegening?

Gelukkig is er een groeiend besef binnen de GGZ dat veel patiënten functioneren op het niveau van LVB of zwakbegaafdheid. Vroegtijdige herkenning en interventie zijn van groot belang om passende therapieën te bieden en langdurige afhankelijkheid van zorg te voorkomen. Deze patiënten kunnen goed profiteren van conventionele behandelingen, mits deze zijn aangepast op hun mogelijkheden. Bewustzijn en kennis dat deze groep andere behoeftes en vaardigheden heeft, zijn essentieel. Bovendien is een nauwe samenwerking tussen alle betrokken zorgprofessionals fundamenteel voor passende zorg.

Tijdens dit congres komen diverse aspecten van en voorwaarden voor het bieden van goede zorg aan bod. Zoals het herkennen van signalen, tips en valkuilen in de psychiatrische diagnostiek, de meerwaarde van psycho-educatie, wat te doen bij trauma en PTSS, suïcidaliteit, verslavingsproblematiek en meer. Naast de plenaire presentaties zijn er sessies waarin praktische handvatten, kennisproducten en tools worden behandeld die u direct kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk om maatwerk te kunnen leveren.

Kortom, een belangrijke scholing waarin kennis en praktijk samenkomen om de zorg voor deze kwetsbare groep te verbeteren.

Datum woensdag 6 november 2024
Locatie Eenhoorn
Plaats Amersfoort

Accreditatie

Aangevraagd bij NVvP, FGzPt, NIP (K&J/NVO), VSR en Kwaliteitsregister V&V; bij voldoende belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 279

Doelgroep

Psychiaters, (gz- en klinisch) psychologen, orthopedagogen, verpleegkundig specialisten, SPV en POH-GGZ; ook interessant voor huisartsen, artsen VG en medewerkers wijkteams, WMO, MEE, zorg- en veiligheidshuizen, andere belangstellenden van harte welkom

Patiënten met een laag IQ: een blinde vlek?!

woensdag 6 november 2024, Amersfoort