Medisch specialismen - Cursus

Terug naar agenda

Chronische pijn - Het zit toch altijd tussen de oren?!

vrijdag 31 januari 2025, Zeist

Actuele kennis en inzichten waarvan u niet wist dat u het moet weten!

Eén op de vijf volwassen Europeanen lijdt aan chronische pijn en bij 34% is de pijn zelfs zeer ernstig. Chronische pijn veroorzaakt een hoge zorgconsumptie en een groot verlies aan arbeidscapaciteit. De totale directe en indirecte kosten voor Nederland worden geschat op meer dan € 20 miljard per jaar, vele malen hoger dan de kosten voor diabetes, hartziekten en kanker. Bovendien blijkt uit verschillende internationale studies dat tussen de 30 en maar liefst 80% van de patiënten de behandeling van chronische pijn als onvoldoende beschouwt.

Pijn is het gevolg van een complex samenspel van onderling afhankelijke subsystemen. Door het disfunctioneren van (een van de) subsystemen of door stoornissen in de communicatie ertussen kan chronische pijn ontstaan, los van de aanleiding. Veel patiënten, maar zeker ook zorgprofessionals, denken echter bij pijn die aanhoudt terwijl de (oorspronkelijke) oorzaak niet meer duidelijk aanwijsbaar is, nog steeds in termen van ‘echte’ pijn versus pijn die ‘tussen de oren zit’.

De denk- en werkwijze van de zorgprofessional kan grote invloed hebben op zowel ontstaan als beloop van het chronisch pijnprobleem en is dus een risicofactor op zich. Vooral een eenzijdig biomedische benadering van pijnklachten door de zorgprofessional draagt bij aan het in stand houden van de pijn. Dit leidt, op korte of lange termijn, tot meer beperkingen (zoals het vermijden van activiteiten), een nadelige beleving van de pijn (bijvoorbeeld catastroferen), ernstig verstoorde (werk)relaties en een toename van mentale klachten, wantrouwen en verdriet. Daarom gaat dr. Thom van den Heuvel tijdens deze scholing in op:

  • het actuele biopsychosociaal model van chronische pijn
  • de neuropsychologische mechanismen die daarbij een rol spelen
  • verschillende soorten chronische pijn
  • chronische pijn en SOLK (tegenwoordig liever ALK, aanhoudende lichamelijke klachten, genoemd)
  • de behandeling van chronische pijn op basis van technieken uit de psychologie
  • communicatie met en behandelmanagement van ‘moeilijke patiënten’ met chronische pijn

De nascholing begint om 09.30 uur (registratie en ontvangst vanaf 09.00 uur) en wordt rond 16.00 uur afgesloten

Docent
Dr. Thom van den Heuvel • GZ-psycholoog, psychotherapeut en praktijkopleider psychotherapie, Radboudumc. Werkt in het team Impulsregulatie met patiënten met persoonlijkheids-, ontwikkelings- en verslavingsstoornissen. Daarnaast bij de Medische Psychologie en bij het specialistisch multidisciplinair behandelteam van het Pijncentrum voor consultatie bij de meest ‘lastige’ patiënten.

Datum vrijdag 31 januari 2025
Locatie Woudschoten
Plaats Zeist

Accreditatie

Toegekend door ABAN en Kwaliteitsregister V&V (5 punten)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 405

Doelgroep

Verzekerings- en bedrijfsartsen, revalidatieartsen, huisartsen, internisten, MDL-artsen en voor iedereen die te maken heeft met (chronische) pijn-patiënten

Chronische pijn - Het zit toch altijd tussen de oren?!

vrijdag 31 januari 2025, Zeist