Medisch-juridisch - Symposium

Terug naar agenda

In gesprek over Forensische Psychiatrie

donderdag 3 oktober 2024, Bunnik

Actuele ontwikkelingen binnen en buiten de muren

Graag heten we u welkom op de vijfde studiedag over actualiteiten in de forensische psychiatrie (eerdere edities onder de titel 'Rumoer rond de forensische psychiatrie'). Wetenschappers, behandelaren, juristen en bestuurders bespreken nieuwe ontwikkelingen en gaan met u en met elkaar in discussie, onder voorzitterschap van Piet-Hein Peeters en prof.dr. Robbert Jan Verkes.

De dag begint met behandeling. Schematherapie is de enige vorm van psychotherapie waarvan in gerandomiseerd onderzoek daadwerkelijk effect is aangetoond bij patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dr. Truus Kersten, supervisor van de VSt en de ISST was betrokken bij dit onderzoek. Zij vertelt voor welke forensische patiënten schematherapie geschikt is. Sommige van onze patiënten blijven maar hangen in hardnekkige woede en wraakgedachten. Herman Veerbeek ontwikkelde het EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak, dat in Nederland en internationaal inmiddels veel wordt toegepast. Wat zijn de mogelijkheden van deze therapie?

Psychologen en psychiaters in de forensische psychiatrie zijn primair gericht op het individuele psychisch functioneren van betrokkenen, om door behandeling van de stoornis de kans op recidiveren te verminderen. Het is echter evident dat ook culturele achtergrond en sociale omgeving een belangrijke rol spelen bij delictgedrag. Dr. Laura van Oploo, jurist op het Willem Pompe Instituut, gaat in op de noodzaak van cultuursensitiviteit binnen de forensische psychiatrie, een belangrijk en weerbarstig onderwerp. Professor Beate Völker, socioloog en directeur van het NSCR, spreekt over het belang van het sociale netwerk.

’s Middags discussiëren we over werken en beeldvorming in de forensische psychiatrie. Professor Erik Masthoff, behandelaar en bestuurder, ziet dat een hoog verloop van personeel mede kan komen door een verhoogd risico op het ontwikkelen van werkgerelateerde stress en burn-out. Dit vraagt volgens hem om een vernieuwende aanpak. Wouter Dronkers, hoofd Forensische Zorg bij het Ministerie van JenV, licht toe hoe vanuit politiek en beleid wordt aangekeken tegen de taak van de forensische psychiatrische zorg.

Saskia Belleman, rechtbankverslaggever en misdaadjournalist, bespreekt de impact van de maatschappelijke opinie. Ze is kritisch over de beeldvorming door OM en rechters in bepaalde zaken, waar de tendens lijkt om de geschokte samenleving te laten zien dat er echt wel krachtig wordt opgetreden tegen plegers van misdrijven. Met Martin Sitalsing komt ook de politie aan woord. Hij is politiechef en was eerder bestuurder bij een grote GGZ-instelling. Vanuit het perspectief van de politie belicht hij enkele trends waar hij graag over in gesprek gaat met de forensisch psychiatrie.

We sluiten de dag af met een beschouwende lezing. Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad in de zaak van Thijs H. zal dr. Klaas Rozemond, universitair hoofddocent Strafrecht en rechter-plaatsvervanger, ingaan op de normatieve grondslagen van ontoerekenbaarheid.

Onder auspiciën van de afdeling Forensische psychiatrie van de NVvP

PS het symposium begint om 9.30u en eindigt ca. 16.45u

Datum donderdag 3 oktober 2024
Locatie Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Plaats Bunnik

Accreditatie

Aangevraagd bij NVvP en FGzPt; geaccrediteerd door de NOvA (5 PO-punten, certificaat wordt aan het einde van de dag uitgedeeld); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 389

Leden van de afdeling Forensische psychiatrie van de NVvP komen in aanmerking voor een reductie van € 40

Doelgroep

Professionals betrokken bij de forensische psychiatrie: staande en zittende magistratuur, advocaten, psychiaters, psychologen, beleidsmakers en medewerkers van forensisch psychiatrische en penitentiaire instellingen, reclassering, verslavingszorg, gemeentelijk instellingen en veiligheidshuizen; andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom

In gesprek over Forensische Psychiatrie

donderdag 3 oktober 2024, Bunnik