Medisch specialismen - Cursus

Terug naar agenda

Ambulante toepassing Wvggz

Deze bijeenkomst is verplaatst naar 13 december

Ambulante verplichte zorg: wat willen patiënten en wat vinden wij ‘goede zorg’?

Het was de bedoeling dat de Wet verplichte ggz veel meer een ‘behandelwet’ dan een ‘opnamewet’ zou worden. Ruim 3,5 jaar na de invoering kunnen we echter concluderen dat de Wvggz binnen de ambulante ggz nog maar in beperkte mate wordt toegepast. Positief is dat zorgprofessionals ernaar streven om verplichte zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Voor een deel is er echter ook sprake van ‘onderrapportage’: er zijn aanwijzingen dat het ‘verzet’ van de patiënt in de ambulante setting niet altijd wordt herkend en dat soms ten onrechte wordt aangenomen dat er sprake is van ‘drang’ of ‘assertieve zorg’.

Veel zorgprofessionals zijn ook terughoudend in het toepassen van ambulante verplichte zorg omdat ze patiënten daar niet mee willen belasten of omdat ze twijfels hebben bij de uitvoerbaarheid. Uit onderzoek blijkt echter dat meer dan de helft van de patiënten de voorkeur geeft aan ambulante verplichte zorg boven klinische verplichte zorg. Ook hechten patiënten aan een goede rechtsbescherming.

Dit roept een aantal vragen op: Hoe zouden we meer rekening kunnen houden met de wensen en voorkeuren van de patiënt bij de keuze tussen ambulante of klinische behandeling? Wanneer gaat ‘assertieve zorg’ over in ‘verplichte zorg’? En hoe zou ambulante verplichte zorg dan kunnen worden uitgevoerd?

Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan we nader in op deze en andere vragen rondom de ambulante toepassing van de Wvggz. U krijgt een overzicht van de resultaten uit het Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz. Wat kunnen we hieruit leren? Ook gaan we samen in gesprek: Wat vinden wij ‘goede zorg’? En wat betekent dit voor onze manier van werken? Verder komen onderwerpen aan de orde zoals:

  • Assertieve versus verplichte zorg
  • Interpretatie van 'verzet'
  • Voorkomen van verplichte zorg
  • Wat willen patiënten?
  • Wat willen familie en naasten?
  • Uitvoering van ambulante verplichte zorg

Aanvang 10.00 uur (registratie vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur

Docenten
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater, PsychoCura; gezondheidsjurist/juridisch adviseur, PSYCHOLEX; hoofdonderzoeker Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz
Dr. Stephan Gemsa, psychiater en geneesheer-directeur, GGNet

Datum donderdag 26 september 2024
Locatie Woudschoten
Plaats Zeist

Accreditatie

Toegekend door NVvP (5 pnt); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 515

Doelgroep

Geneesheer-directeuren, psychiaters, klinisch en GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten GGZ, medewerkers van het bureau geneesheer-directeur en de Wvggz-administratie en andere professionals die zich met de Wvggz bezighouden

Deze bijeenkomst is verplaatst naar 13 december

Ambulante toepassing Wvggz

donderdag 26 september 2024, Zeist