GGZ en Welzijn - Cursus

Terug naar agenda

Moeilijke patiënten in de GGZ

vrijdag 4 oktober 2024, Driebergen

Hoe omgaan met persoonlijkheidsproblematiek als dat niet de focus van behandeling is?

Veel patiënten die in behandeling komen voor hun depressie, angststoornis of andere psychische symptoomstoornis vertonen in hun gedrag ook kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Als het lukt om de symptomen te verminderen die de meeste lijdensdruk geven, nemen deze lastige trekken vaak weer af. Vaak kiezen we er daarom voor om de behandeling niet te richten op de  persoonlijkheidsproblematiek. Tijdens de (start van de) behandeling kan het gedrag van deze patiënten het beloop echter flink ondermijnen.  

In deze nascholing wordt ingegaan op hoe de relatie met deze patiënten zo vorm gegeven kan worden dat de kans op succes groter wordt. Aan de orde komen:

  • De therapeutische relatie
  • Casusconceptualisatie van kwetsbaarheden, triggers, probleemgedrag en contingentiemanagement
  • Hoe motivatie en commitment te optimaliseren bij patiënt én hulpverlener
  • Drop-out voorkomen en grenzen stellen
  • Timing en samen keuzes maken in het diagnostisch en behandelproces
  • Communicatie met patiënt en anderen om patiënt heen

Uiteraard staan we ook stil bij wat nodig is om een goede hulpverlener te blijven als het gedrag van je patiënt je onder druk zet, in de war maakt of doet afhaken. Aan de hand van casuïstiek worden inzichten en lessen uit onderzoek, psychotherapeutische theorie en de onvoorspelbare praktijk besproken en uitgewerkt. Bovendien gaan we oefenen met de belangrijkste handvatten en gesprekstechnieken.

Docent
Dr. Thom van den Heuvel is psychotherapeut en gz-psycholoog, onderzoeker, docent en praktijkopleider psychotherapie. Hij is werkzaam op de afdelingen Psychiatrie, Medische Psychologie en het Multidisciplinair Pijncentrum van het Radboudumc. Daarnaast werkte hij lang bij Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Al ruim 20 jaar houdt hij zich bezig met individuele en groepsbehandeling, en met consultatie in verschillende settingen van ‘moeilijk behandelbare’ patiënten met angst- en stemmingstoornissen, PTSS, autisme, ADHD, verslaving, ALK en somatische aandoeningen in combinatie met (ernstige) persoonlijkheids-problematiek.

Datum vrijdag 4 oktober 2024
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Aangevraagd bij FGzPt, NIP-Eerstelijn, VGCt, LV POH-GGZ en Kwaliteitsregister V&V, bij gebleken belangstelling voor een extra register wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, basispsychologen, POH-GGZ, SPV en andere geïnteresseerde (psychologische) hulpverleners

Moeilijke patiënten in de GGZ

vrijdag 4 oktober 2024, Driebergen