Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Verenso Congres 2024 - Medisch-ethische dilemma’s

donderdag 13 juni 2024, 's-Hertogenbosch

We zijn benieuwd naar uw ervaring, via deze link kunt u het evaluatieformulier invullen: 

Evaluatieformulier Verenso-voorjaarscongres 2024 - Google Formulieren

 

Medisch-ethische dilemma’s: als specialisten ouderengeneeskunde kunnen we er niet omheen; sterker nog: het is een belangrijk facet van ons werk. Dat neemt niet weg dat het vaak om ingewikkelde vraagstukken met grote belangen gaat.

Tijdens het voorjaarscongres zoomen we dit jaar daarom in op medisch-ethische dilemma’s. En daar is veel over te zeggen. Hoe moeten we als specialisten ouderengeneeskunde bijvoorbeeld omgaan met de toegang tot zorg die meer en meer onder druk staat door schaars personeel en een toenemende zorgvraag? In de pijlers hebben we een focus op juridische, medisch-inhoudelijke en organisatorische dilemma’s en medisch-ethische besluitvorming. Uiteenlopende sprekers gaan in op onderwerpen als de juridische waarde van een wilsverklaring, dilemma’s rondom bewust stoppen met eten en drinken, keuzes bij een heupfractuur en meer.

Ook is er veel ruimte voor de wetenschap. Er zullen diverse abstractpresentaties zijn over recent wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast staat de algemene ledenvergadering van Verenso op het programma waar jullie onder meer worden bijgepraat over de belangrijkste belangentafels waar Verenso aan deel neemt. Een belangrijk onderwerp waarbij wij je van harte uitnodigen aanwezig te zijn.

Kortom: ik verwelkom je graag op 13 juni in Den Bosch!

Jacqueline de Groot
Voorzitter Verenso

P.S. Twijfel je nog om je aan te melden? Zelfstandigen kunnen de kosten van deelname meestal via de belastingaangifte aftrekken. En dokters in loondienst kunnen gebruik maken van het scholingsbudget in de cao VVT. Hiermee kun je de kosten van het congres bij de werkgever declareren.

Datum donderdag 13 juni 2024
Locatie Congrescentrum 1931
Plaats 's-Hertogenbosch

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (6 pnt) en VSR (5 pnt); bij voldoende belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

Lid Verenso   € 323
Aios / seniorlid   € 162
Overige belangstellende   € 391

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde (i.o.) en verpleegkundig specialisten. Ook interessant voor physician assistants

Verenso Congres 2024 - Medisch-ethische dilemma’s

donderdag 13 juni 2024, 's-Hertogenbosch