Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

De Bijblijfsessie Ouderengeneeskunde 2024

vrijdag 8 maart 2024, Ede

Een compact beeld van actuele thema's

In deze succesreeks houden we u uiteraard in 2024 wederom op de hoogte van actuele ontwikkelingen in relevante vakgebieden. De stijging van het aantal 75-plussers betekent ook dat er steeds meer ouderen zijn met één of meerdere chronische aandoeningen. Deze zorg is complex, het is daarom belangrijk up-to-date te zijn. Ook deze editie biedt een gevarieerd programma met onderwerpen waarover u wordt bijgepraat door gerenommeerde sprekers die de problematiek van de fragiele oudere kennen. 

De dag begint met internist ouderengeneeskunde Hanneke Joosten. Zij bespreekt aan de hand van casuïstiek de evaluatie van klachten die voortvloeien uit elektrolytstoornissen, nierfalen en secundaire metabole stoornissen. Vervolgens aandacht voor polyneuropathie, met name CIAP, waarbij axonen in voeten en benen (soms ook in handen en armen) beschadigd raken en prikkels niet of niet goed doorgeven. Melvin Lafeber (o.a. farmacoloog) en specialist ouderengeneeskunde Sharon Moerman behandelen medicatiekeuze bij fragiele ouderen. Hoe doe je dat op een zinvolle en veilige manier.

Na de lunch hoort u van klinisch geriater Maarten van der Ven de nieuwste inzichten over de acute behandeling van de patiënt met een heupfractuur. Is opereren wel altijd de automatische keuze? Daarna gaat internist-oncoloog en hospice arts Alexander de Graeff in op de herziening van de Handreiking Bewust stoppen met eten en drinken, die naar verwachting in januari 2024 gepubliceerd zal worden. MDL-arts Peter Stokkers bespreekt de vele valkuilen bij de behandeling van defecatieproblemen. En tot slot leert u van psychiater Sonja Rutten de fijne kneepjes over het vaak lastige gesprek bij Functionele Neurologische Stoornissen.

Natuurlijk is er ruim tijd voor het luisteren naar de mooie line-up aan sprekers, maar ook voor interactie en vragen. Over die patiënt waar u niet verder komt. Of waar de diagnose lastig is. Of waar behandelen weinig zin meer heeft, maar kwaliteit van leven wèl.

Zien we u ook (weer) in Ede?

Programmacommissie
Janneke Baan, internist ouderengeneeskunde
Anne Lefebre, specialist ouderengeneeskunde en voorzitter congrescommissie Verenso
Anita Seinen, SCEM

Mede mogelijk gemaakt door een of meerdere vergunninghouders

Datum vrijdag 8 maart 2024
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door VSR (6 pnt), ABC1 (specialisten ouderengeneeskunde 5 pnt), NVKG (3 pnt); internisten ouderengeneeskunde kunnen voor accreditatiepunten gebruik maken van de regeling ‘25% buiten eigen vakgebied’. Bij voldoende belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 279

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde, (klinisch) geriaters en verpleegkundig specialisten. Ook interessant voor internisten ouderengeneeskunde

De Bijblijfsessie Ouderengeneeskunde 2024

vrijdag 8 maart 2024, Ede