Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Tuchtrecht - voor professionals in de GGZ

donderdag 4 november 2021, Zeist

Kleinschalige bijeenkomst op locatie

Professionals in de ggz krijgen relatief vaak te maken met het tuchtrecht. Ook als u uw werk naar eer en geweten hebt gedaan, dan nog kan het krijgen van een tuchtklacht veel spanning en stress meebrengen, het plezier in uw werk verminderen en – niet in de laatste plaats – ook invloed hebben op uw handelen als professional. 

Om tuchtklachten zoveel mogelijk te voorkomen, is enige kennis van het tuchtrecht en van de normen waaraan de tuchtrechter uw handelen toetst onontbeerlijk. Deze kennis zorgt er bovendien voor dat u goed bent voorbereid wanneer u desondanks toch met het tuchtrecht wordt geconfronteerd. 

Deze masterclass biedt u een overzicht van de aspecten van het tuchtrecht die relevant zijn, specifiek voor u als professional in de GGZ. We bespreken niet alleen het verloop van een tuchtprocedure en de normen waaraan getoetst wordt, maar gaan ook uitgebreid in op de recente tuchtrechtspraak met betrekking tot professionals in de GGZ. Welke lessen kunnen daaruit worden getrokken? Hoe kunt u risicovolle situaties herkennen? En wat kunt u doen om een tuchtklacht te voorkomen? 

U leert in één dag wat voor u van belang is! We bespreken o.a.:
• Hoe verloopt een tuchtrechtelijke procedure?
• Aan welke normen toetst de tuchtrechter?
• Hoe groot is de kans op een tuchtklacht?
• Wat zijn met name ‘risicovolle’ situaties in de GGZ?
• Wat valt er te leren uit de tuchtrechtspraak van de afgelopen jaren?
• Wat kunt u doen om een tuchtklacht zoveel mogelijk te voorkomen?
• Als u niettemin toch een tuchtklacht krijgt, wat kunt u dan het beste doen?

Aanvang 10.00 uur (registratie en ontvangst vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur. Deze cursus vindt plaats op locatie met beperkte groepsgrootte en inachtneming van de coronavoorschriften.

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater en juridisch adviseur bij PSYCHOLEX; tot 1 januari 2021 lid-jurist RTG Zwolle

Datum donderdag 4 november 2021
Locatie Conferentiecentrum Woudschoten
Plaats Zeist

Accreditatie

Toegekend door NVvP, VSR, FGzPt en NOvA (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Geneesheer-directeuren, psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten GGZ en (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen; ook interessant voor advocaten en juristen werkzaam in de GGZ

Kleinschalige bijeenkomst op locatie

Tuchtrecht - voor professionals in de GGZ

donderdag 4 november 2021, Zeist