Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar selectie

Autisme en ADHD - psychiatrische stoornis, lastig of gewoon ‘anders’?

donderdag 18 november 2021, Zeist

Kleinschalige bijeenkomst

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) en Autisme (Autism Spectrum Disorder) zijn veel voorkomende psychiatrische stoornissen. Maar het zijn ook begrippen geworden die deel zijn gaan uitmaken van ons alledaags taalgebruik. Mensen maken anderen die niet naar hen willen luisteren uit voor ‘autist’. En ADHD wordt gebruikt voor elke vorm van onrust en druktemakerij. Een belangrijke consequentie van deze begripsinflatie is dat, wanneer we op berichten in de media af mogen gaan, velen van mening zijn dat ADHD en autisme voortkomen uit de vervelende neiging van psychiaters om mensen met afwijkend gedrag een etiketje op te plakken, zonder dat er sprake is van een echte stoornis. Iedereen lijkt een idee te hebben wat autisme en ADHD inhouden, maar deze ideeën lopen nogal uiteen. 

Maar hoe zit het nu werkelijk? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze ontwikkelingsstoornissen? Met welke problemen kampen mensen met ADHD en autisme? Komen hun gedragingen voort uit onwil of onvermogen? Of zijn mensen met ADHD en autisme gewoon anders, zonder dat we van een afwijking kunnen spreken? Welke hulpbehoefte hebben ze? Wat is de beste manier om met ze te communiceren? Met welke beperkingen in functioneren kampen ze? Waar kunnen ze wel en waar niet op aangesproken worden? 

Professionals in alle sectoren van onze samenleving hebben toenemend te maken met jongeren en volwassenen met ADHD en autisme. Ook u als jurist, bedrijfs- of verzekeringsarts ziet ze regelmatig in uw werk. Deze cursus behandelt bovenstaande vragen aan de hand van casuïstiek en uw eigen ervaringen. In het ochtendgedeelte komt ADHD aan de orde en in het middaggedeelte autisme. De praktische insteek zorgt ervoor dat u beter voorbereid bent op uw contacten met deze mensen in uw beroepspraktijk en het dagelijks leven.

De cursus begint om 10.00 uur (registratie vanaf 09.30 uur) en eindigt rond 16.00 uur. Voor zover de coronamaatregelen het toestaan, vindt deze cursus plaats op locatie met beperkte groepsgrootte en inachtneming van de voorschriften.

Docent
Prof.dr. Jan Buitelaar, hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie en verbonden aan het Radboudumc en aan Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Datum donderdag 18 november 2021
Locatie Conferentiecentrum Woudschoten
Plaats Zeist

Accreditatie

Geaccrediteerd door ABSG, NOvA en MfN (5 PO punten)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 595

Doelgroep

Verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, advocaten, mediators, rechters en hun juridische ondersteuning en andere belangstellenden

Kleinschalige bijeenkomst

Autisme en ADHD - psychiatrische stoornis, lastig of gewoon ‘anders’?

donderdag 18 november 2021, Zeist