Medisch-juridisch - Symposium

Terug naar agenda

Rumoer rond de forensische psychiatrie 2023

vrijdag 16 juni 2023, Driebergen

Graag heten we u welkom op de vierde studiedag over actualiteiten in de forensische psychiatrie. Wetenschappers, behandelaren, juristen en bestuurders bespreken nieuwe ontwikkelingen en gaan met u en elkaar in discussie over actuele hete hangijzers. 

Veroni Eichelsheim vertelt over haar studies naar gezinsrelaties, opvoeding en delinquent gedrag. Wat betekent het als jongeren vanwege delict gedrag niet thuis opgroeien maar enige tijd in justitiële jeugdinrichtingen verblijven? Psycholoog Jill Lobbestael doet onderzoek naar woede en wraak. Waarom blijven sommige mensen daarin hangen? Wat zijn effectieve behandelingen?

De Koningsheide-prijzen worden uitgereikt aan drie onderzoekers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de wetenschappelijke ontwikkeling op het terrein van de forensische psychiatrie/psychologie. Zij vertellen kort over de resultaten van hun onderzoek.

De Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) hadden als uitgangspunten: de juiste patiënt/cliënt op de juiste plek, het bieden van kwalitatief goede zorg, de veiligheid van de samenleving en adequate aansluiting tussen forensische en reguliere zorg. Ambulant als het kan, opgenomen als het moet. Zitten mensen ruim drie jaar na de invoering van de wetten inderdaad op de juiste plek? Zijn de beoogde doelen gehaald? Zijn er oplossingen voor de problemen waar men tegenaan loopt bij de door de strafrechter opgelegde zorgmachtigingen? We spreken hierover met bestuurder Arnoud Jansen, jurist en psycholoog Michiel van der Wolf en psychiater Sabine Roza.

En we verdiepen ons in het maatschappelijke klimaat rondom de forensische psychiatrie. Politiechef Martin Sitalsing, burgemeester Hubert Bruls en strafrechtadvocaat Job Knoester helpen ons daarbij. Hoe ervaart de politie de samenwerking met zorgprofessionals bij gevaarzettende individuen met een psychische stoornis? Wat kan de forensisch psychiatrische zorg betekenen voor de (beleefde) veiligheid in de samenleving? Is er sprake van verharding rondom cliënten en heeft rehabilitatie nog enige prioriteit?

De dag wordt afgesloten door emeritus hoogleraar Hans Boutellier die zijn ideeën deelt over hoe we een veilige samenleving houden waarvoor de leden van die samenleving zich verantwoordelijk voelen. En… wat kan daarbij de rol zijn van de forensische psychiatrie?

Datum vrijdag 16 juni 2023
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Toegekend door NVvP, NOvA (certificaat wordt aan het einde van de dag uitgedeeld) (5 punten) en FGzPt (6 punten); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 379

Leden van de afdeling Forensische psychiatrie van de NVvP en de Vereniging van TBS-advocaten komen in aanmerking voor een reductie van € 40

Doelgroep

Professionals betrokken bij de forensische psychiatrie: staande en zittende magistratuur, advocaten, psychiaters, psychologen, beleidsmakers en medewerkers van forensisch psychiatrische en penitentiaire instellingen, reclassering, verslavingszorg, gemeentelijk instellingen en veiligheidshuizen; andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom

Rumoer rond de forensische psychiatrie 2023

vrijdag 16 juni 2023, Driebergen